utveckling QGIS 3

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

utveckling QGIS 3

Karl Magnus Jönsson

Hej!

Tack alla som var med på träffen och årsmötet förra veckan i Falun. Vi kommer som bestämt att gå in med mer sponsorstöd till QGIS men här kommer lite mer för er som vill göra mer. Nya versionen av QGIS (3) behöver extra hjälp för att fixa buggar och bli en stabil long term release i höst. Se Paolos inlägg nedan. Hjälp gärna till om ni har möjlighet.

 

http://blog.qgis.org/2018/05/01/preparing-for-the-next-ltr/

 

Sen vill jag göra lite reklam för ett annat crowdfunding-initiativ som är aktuellt. I kort går det ut på att i attributformulär kunna välja ett attribut och att sedan andra attributs valmöjligheter påverkas av valet i det första. Ser många användningsmöjligheter här.

 

https://north-road.com/drill-down-cascading-forms/

 

Karl-Magnus Jönsson | Gis-Utvecklare
Geografisk information
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Kristianstads kommun
Besöksadress: Västra Storgatan 12
Postadress: 291 80 KRISTIANSTAD
Telefon: 044-135416 | Mobil: 0733-135416
E-post:
[hidden email]
www.kristianstad.se

 

 


_______________________________________________
qgis-se-user mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-se-user