referat fra QGIS Norge årsmøte (12.desember 2017)

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

referat fra QGIS Norge årsmøte (12.desember 2017)

Antonio Armas Díaz
Hei,

Første QGIS Norge årsmøte og Medlemsmøte var 12. desember 2017.
Referater:

Årsmøte:

-          Antonio valgt til møteleder

-          Agenda godkjent

-          Regnskap godkjent

-          Ca 5000 kr på konto p.t.

-          Personlig medlemskap skal koste kr. 200 pr år

-          Enstemmig Anne alu Brøto (Nes i Halllingdal), Stig Aage Melve (Hamar kommune) + Antonio, Marianne, CHS

-          Erik (Norkart) Vilni (SSB) valgkomite

-          10 oppmøtte

 

Medlemsmøte:

-          «QGIS-dag»: fx 2000 kr for ikke-medlemmer/ 500 kr medlemmer

-          Sponsor-opplegg

-          Spørreundersøkelse vedr innhold i en GIS-dag

-          Vilni (SSB) + Eva (NIBIO) hjelper til (og flere..)

o   Arbeidsgruppe?:

§  0: Programkomite (Jesper, Nesodden + Vilni, SSB: leder + Eva, NIBIO) + Styret

§  1: spørreundersøkelse (Antonio)

·         Email, fb, osv

§  2: dato/sted

·         Vilni, SSB undersøker vedr lokaler

·         Mai-juni ca.

§  3: sponsorer

§  4: markedsføring (Erik i Norkart)

Mvh,

Antonio Armas Díaz
Olav Engelbrektssons Alle, 56
7040, Trondheim
Norway

_______________________________________________
qgis-no-user mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-no-user