problem med "förlorade lager"

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

problem med "förlorade lager"

Liselott Arnoldsson

Hej

Har problem med gisprogrammet (eller de lager jag jobbar med?) jag använder och undrar om någon kan hjälpa mig.

Jag använder gisprogrammet Qgis i min rådgivning och har genom avtal med Länsstyrelsen fått tillgång till ortofoto, fastighetsgränser och en översiktskarta som tidigare Gissamordnare har sparat ner på min externa hårddisk. Jag har ett projekt sparat och det fungerar jättebra att jobba med ihop med dessa lager.

 

Men nu när jag skulle starta upp det (har provat 6-8 gånger de senaste 3 dagarna) så får jag fram en ruta om att ”Hantera förlorade lager” och lagrena och projektet är uppradade där (se nedan). Jag har inte vågat prova mer än att stänga ner och försöka öppna igen men det kommer upp samma. Jag har stött på detta en gång för ca 1,5 år sedan men kommer inte ihåg hur jag gjorde och den personen som ev. hjälpte mig på Länsstyrelsen finns ej kvar där.

 

Jag bytte lösen före detta, för inloggning i min dator, kan det påverka??? Är det någon som förstår och vet vad jag kan göra??

 

Mvh

Liselott Arnoldsson

Nöbbele Landskapsvård

Skickades från E-post för Windows 10

 


_______________________________________________
qgis-se-user mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-se-user