[es_norte] Varios enlaces

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[es_norte] Varios enlaces

Andrés Maneiro-3
Boas,

ó longo de día de onte faláronse moitas cousas e moi interesantes. Aquí
vos envío algúns dos enlaces que se foron comentando dos que eu recordo.

- Mapas colaborativos e community mapping:

http://mapkibera.org/
http://www.waterpointmapping.org/
http://www.maptube.org/
http://www.ikimap.com/
http://fotodenuncia.greenpeace.es/index.php?campaignid=5
http://espazos.acorunacultura.org/
http://www.cartolab.es/fonsagua


- Críticas ó mapa por defecto en OpenStreetMaps dun cartógrafo:

http://www.41latitude.com/post/1310985699/openstreetmap-critique
http://www.41latitude.com/post/1349685626/openstreetmap-critique-2


- "City in a box", de participación cidadá e ferramentas que a
habilitan, un post dende a Casa Blanca:

http://www.whitehouse.gov/blog/2010/09/20/city-a-box-municipal-makeover-comes-texas

Foi unha gran experiencia!
amaneiro