[es_norte] Fwd: PRODUCIÓN E DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN XEOGRÁFICA

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[es_norte] Fwd: PRODUCIÓN E DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN XEOGRÁFICA

ginetto
no se si puede interesar este evento...

Luigi Pirelli

**************************************************************************************************
* Boundless QGIS Support/Development: lpirelli AT boundlessgeo DOT com
* LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/luigipirelli
* Stackexchange: http://gis.stackexchange.com/users/19667/luigi-pirelli
* GitHub: https://github.com/luipir
* Mastering QGIS: https://www.packtpub.com/application-development/mastering-qgis
**************************************************************************************************

---------- Forwarded message ----------
From: Fundación Galicia Sustentable <[hidden email]>
Date: 2016-09-08 14:03 GMT+02:00
Subject: PRODUCIÓN E DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN XEOGRÁFICA
To: [hidden email]


PRODUCIÓN E DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN XEOGRÁFICA
Ver no explorador

Inscríbete >>

A Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio, a través do Instituto de Estudos do Territorio, colabora co Ilustre Colexio Oficial de Enxeñeria Xeomática e Topográfica na organización das xornadas sobre  Bases topográficas e cartográficas: producción e difusión da información xeográfica a nivel nacional, autonómico e local”.

O obxetivo da xornada é difundir entre os profesionais, empresas e institucións os avances tecnolóxicos e metodolóxicos que se están a producir nas características das Bases de Datos Xeográficas a nivel nacional, autonómico e local.

Dirixido a profesionais e empresas que realizan traballos sobre o territorio, técnicos de Concellos, Deputacións e administración autonómica así como outros organismos e institucións que traballan con bases topográficas e cartográficas e público en xeral con interese no ámbito da produción e acceso á información geográfica.

Lugar e data de celebración das xornadas:
Fundación Barrié
Cantón Grande, 9 15003, A Coruña
12 de setembro de 2016 de 9:30 a 14:00 h.

Máis información:
Colexio Oficial de Enxeñaría Xeomática e Topográfica –Delegación Territorial de Galicia
Edificio de Usos Múltiples, BCA28
Rúa Copérnico, nº6 Planta baixa, local 2
15008 –A Coruña
Telf./Fax: <a href="tel:981%20141%20159" value="+34981141159" target="_blank">981 141 159
Correo electrónico:  [hidden email]

Inscricións:
Antes do 10 de setembrode 2016 nesta ligazón.

Estas nesta lista porque tes participado nalgunha actividade organizada pola Fundación Galicia Sustentable ou porque o solicitaches a través de formulario nalgunha das nosas páxinas web.

A nosa dirección postal é:
Fundación Galicia Sustentable
Santiago de Compostela
Santiago de Compostela, GA 15702
Spain

Add us to your address book


Queres cambiar a forma na que recibes estas notificacións?
Podes actualizar as túas preferencias ou eliminar o teu contacto desta lista

Email Marketing Powered by MailChimp


_______________________________________________
es_norte mailing list
http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/es_norte
http://galicia.geoinquietos.org
http://twitter.com/xeoinquedos