areal i iQgis

classic Classic list List threaded Threaded
4 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

areal i iQgis

Liselott Arnoldsson

 

Hej!

Har 2 frågor som jag undrar över, som jag hoppas någon kan hjälpa mig med;

  1. Jag jobbar med polygoner jag ritar in själv och har förut kunnat lägga in ett attribut i attributlistan med areal och programmet har automatiskt räknat fram en areal i hektar. Nu kommer jag inte ihåg hur man gör det, kan någon hjälpa mig??
  2. Jag jobbar i Qgis 2.16.3 och det fungerar jättebra och det är tillräckligt. Om jag vill byta till en nyare version så måste det vara en som fungerar då jag inte är bra på gis om det blir problem eller krånglar. Vilken version rekommenderas??

 

Vänligen

Liselott Arnoldsson

Nöbbele Landskapsvård

0734-212335Skickades från E-post för Windows 10

 


_______________________________________________
qgis-se-user mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-se-user
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: areal i iQgis

Hernán De Angelis-4

Hej Liselott

Du behöver använda "Field Calculator" och välja funktionen "$area" från "Geometry" menyn. Du kan antingen uppdatera ett befintligt fält eller skapa ett nytt.

Areal räknas i projektets enheter (t.ex. meter för SWEREF99). För att ta fram hekta ska du dela $area med 10000 (1 ha = 10000 m2).

Hoppas detta hjälper

/H.On 2019-03-02 10:04, Liselott Arnoldsson wrote:

 

Hej!

Har 2 frågor som jag undrar över, som jag hoppas någon kan hjälpa mig med;

  1. Jag jobbar med polygoner jag ritar in själv och har förut kunnat lägga in ett attribut i attributlistan med areal och programmet har automatiskt räknat fram en areal i hektar. Nu kommer jag inte ihåg hur man gör det, kan någon hjälpa mig??
  2. Jag jobbar i Qgis 2.16.3 och det fungerar jättebra och det är tillräckligt. Om jag vill byta till en nyare version så måste det vara en som fungerar då jag inte är bra på gis om det blir problem eller krånglar. Vilken version rekommenderas??

 

Vänligen

Liselott Arnoldsson

Nöbbele Landskapsvård

0734-212335Skickades från E-post för Windows 10

 


_______________________________________________
qgis-se-user mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-se-user

_______________________________________________
qgis-se-user mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-se-user
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: areal i iQgis

Mats Elfström
In reply to this post by Liselott Arnoldsson
Hej Liselotte!
Svaret på din första fråga är att du ska skapa ett virtuellt fält till tabellen I din projektfil, som du sedan befolkar med en formel som redovisar polygonens area. Den kan du formatera med färre decimaler, eller delat med 10000 för att få hektar. 
Det är vad du behöver göra. Jag kan inte beskriva exakt hur, för jag har ingen 2.16-installation.
Det leder till fråga två. Om ditt arbetssätt och dina data fungerar i 2.16 har du inget direkt behov av att uppgradera. Du bör dock tänka på en del saker.
 
De flesta program ser till att vara rimligt bakåtkompatibla. Dvs det brukar gå att öppna arbete från en äldre version. Men du är två generationer efter, så projektfiler i din version kan inte säkert öppnas I version 3. Jag vet inte hur beroende du är av sparade projektfiler. 
Nya versioner kan behöva ändrade arbetssätt. Det är en naturlig följd av utvecklingen. Om allt skulle vara det samma vore det inte utveckling. Och det problemet försvinner inte för att du skjuter det framför dig.
Du kommer att få svårt att få hjälp av andra eftersom det nog är få som kör samma version som du.
Tillgången till dina datakällor kan komma att förändras så att du blir tvungen att uppdatera, kanske när du inte har tid.

Läget för QGIS idag är att version 3.4 just blivit LTR, dvs den aktuella långsiktigt stabila versionen. Utvecklingsversionen är nu 3.6 och släpptes förra veckan.
Jag rekommenderar dig att installera version 3.4. Du behöver inte byta, du kan installera den parallellt med den du har, i en annan mapp. Du riskerar inte att förstöra dina data eller projektfiler genom att göra så. Däremot är det inte säkert att du kan öppna dina projektfiler från 2.16. Jag vet som sagt inte om det är en faktor. För att säkerställa det behöver du först installera 2.18, spara om alla projektfiler i 2.18 för att sedan kunna öppna dem i trean. Det kanske inte är nödvändigt.
Börja sedan arbeta i version 3 så kommer du nog snart underfund med att skillnaderna inte är så stora. Och du har framtidssäkrat din arbetsmiljö mycket bättre än det du har nu. 

Hälsning / Regards
Mats.E

Skickat från min / Sent from my iPad, Ursäkta att jag är kortfattad / Excuse my brevity. Hälsning / Regards
Mats.E

Skickat från min / Sent from my iPad, Ursäkta att jag är kortfattad / Excuse my brevity. 
2 mars 2019 kl. 10:04 skrev Liselott Arnoldsson <[hidden email]>:

 

Hej!

Har 2 frågor som jag undrar över, som jag hoppas någon kan hjälpa mig med;

  1. Jag jobbar med polygoner jag ritar in själv och har förut kunnat lägga in ett attribut i attributlistan med areal och programmet har automatiskt räknat fram en areal i hektar. Nu kommer jag inte ihåg hur man gör det, kan någon hjälpa mig??
  2. Jag jobbar i Qgis 2.16.3 och det fungerar jättebra och det är tillräckligt. Om jag vill byta till en nyare version så måste det vara en som fungerar då jag inte är bra på gis om det blir problem eller krånglar. Vilken version rekommenderas??

 

Vänligen

Liselott Arnoldsson

Nöbbele Landskapsvård

0734-212335Skickades från E-post för Windows 10

 

_______________________________________________
qgis-se-user mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-se-user

_______________________________________________
qgis-se-user mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-se-user
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: areal i iQgis

Liselott Arnoldsson
Hej
Å tack för svar! Ja det låter ju rimligt att uppdatera och det var det jag hade på känn, att jag nog bör göra det för att det ska fungera bra även framöver. Jag provar göra som du föreslagit och hoppas det går bra!
Tack!
Mvh
Liselott

lör 2 mars 2019 kl. 19:08 skrev Mats Elfström <[hidden email]>:
Hej Liselotte!
Svaret på din första fråga är att du ska skapa ett virtuellt fält till tabellen I din projektfil, som du sedan befolkar med en formel som redovisar polygonens area. Den kan du formatera med färre decimaler, eller delat med 10000 för att få hektar. 
Det är vad du behöver göra. Jag kan inte beskriva exakt hur, för jag har ingen 2.16-installation.
Det leder till fråga två. Om ditt arbetssätt och dina data fungerar i 2.16 har du inget direkt behov av att uppgradera. Du bör dock tänka på en del saker.
 
De flesta program ser till att vara rimligt bakåtkompatibla. Dvs det brukar gå att öppna arbete från en äldre version. Men du är två generationer efter, så projektfiler i din version kan inte säkert öppnas I version 3. Jag vet inte hur beroende du är av sparade projektfiler. 
Nya versioner kan behöva ändrade arbetssätt. Det är en naturlig följd av utvecklingen. Om allt skulle vara det samma vore det inte utveckling. Och det problemet försvinner inte för att du skjuter det framför dig.
Du kommer att få svårt att få hjälp av andra eftersom det nog är få som kör samma version som du.
Tillgången till dina datakällor kan komma att förändras så att du blir tvungen att uppdatera, kanske när du inte har tid.

Läget för QGIS idag är att version 3.4 just blivit LTR, dvs den aktuella långsiktigt stabila versionen. Utvecklingsversionen är nu 3.6 och släpptes förra veckan.
Jag rekommenderar dig att installera version 3.4. Du behöver inte byta, du kan installera den parallellt med den du har, i en annan mapp. Du riskerar inte att förstöra dina data eller projektfiler genom att göra så. Däremot är det inte säkert att du kan öppna dina projektfiler från 2.16. Jag vet som sagt inte om det är en faktor. För att säkerställa det behöver du först installera 2.18, spara om alla projektfiler i 2.18 för att sedan kunna öppna dem i trean. Det kanske inte är nödvändigt.
Börja sedan arbeta i version 3 så kommer du nog snart underfund med att skillnaderna inte är så stora. Och du har framtidssäkrat din arbetsmiljö mycket bättre än det du har nu. 

Hälsning / Regards
Mats.E

Skickat från min / Sent from my iPad, Ursäkta att jag är kortfattad / Excuse my brevity. Hälsning / Regards
Mats.E

Skickat från min / Sent from my iPad, Ursäkta att jag är kortfattad / Excuse my brevity. 
2 mars 2019 kl. 10:04 skrev Liselott Arnoldsson <[hidden email]>:

 

Hej!

Har 2 frågor som jag undrar över, som jag hoppas någon kan hjälpa mig med;

  1. Jag jobbar med polygoner jag ritar in själv och har förut kunnat lägga in ett attribut i attributlistan med areal och programmet har automatiskt räknat fram en areal i hektar. Nu kommer jag inte ihåg hur man gör det, kan någon hjälpa mig??
  2. Jag jobbar i Qgis 2.16.3 och det fungerar jättebra och det är tillräckligt. Om jag vill byta till en nyare version så måste det vara en som fungerar då jag inte är bra på gis om det blir problem eller krånglar. Vilken version rekommenderas??

 

Vänligen

Liselott Arnoldsson

Nöbbele Landskapsvård

0734-212335Skickades från E-post för Windows 10

 

_______________________________________________

_______________________________________________
qgis-se-user mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-se-user