Viktigt för dig som anmält dig till QGIS-träffen i Malmö

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Viktigt för dig som anmält dig till QGIS-träffen i Malmö

Westholm Anton

Hej!

 

I slutet på veckan är det QGIS-träff i Malmö.

Det visade sig att en person som skickat in en anmälan inte kommit med bland anmälda deltagare.

Jag vill nu säkerställa att det inte är fler som anmält sig men inte fångats upp i deltagarlistan.

 

Så, om du har anmält dig med inte fått bekräftelse, och inte fått utskicken med praktisk information som gått ut de senaste dagarna (om lokaler, afterwork etc), hör av dig till mig omgående!

 

Mvh,

______

Anton Westholm

GIS-analytiker

Enheten för Samhällsanalys, Region Skåne

+46 40 675 32 54

 


_______________________________________________
qgis-se-user mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-se-user