Velkommen til QGIS Norge

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
SBL
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Velkommen til QGIS Norge

SBL

Hei,

 

Og velkommen til QGIS Norge.

Håper på god samarbeid og mange spennende epost-utvekslinger rund QGIS og QGIS sine søsken fra OSGeo familien.

 

Mvh

Stefan


_______________________________________________
qgis-no-user mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-no-user
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Velkommen til QGIS Norge

Dysterud, Marianne Vik

Herlig – dette blir bra!

 

Hilsen

Marianne

 

Fra: qgis-no-user [mailto:[hidden email]] På vegne av Blumentrath, Stefan
Sendt: 19. januar 2017 23:23
Til: [hidden email]
Emne: [QGIS-no-user] Velkommen til QGIS Norge

 

Hei,

 

Og velkommen til QGIS Norge.

Håper på god samarbeid og mange spennende epost-utvekslinger rund QGIS og QGIS sine søsken fra OSGeo familien.

 

Mvh

Stefan


_______________________________________________
qgis-no-user mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-no-user