[Valencia] Nº954: contaminació, arqueologia, turisme, atlas

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Valencia] Nº954: contaminació, arqueologia, turisme, atlas

Raf Roset
Després de 3 anys i 160mil km recollint dades de contaminació amb sensors en cotxes a Califòrnia la iniciativa s'estendrà a tota la flota per monitoritzar l'aire que respirem
https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.est.7b00891

Nova edició del curs online "Sistemas de Información Geográfica y Arqueología"  de 40 hores en 4 setmanes amb QGIS impartit per Patricio Soriano del 8/11 al 5/12 @sigdeletras
http://www.almagre.es/index.php/cursos-formacion/curso-online-sistemas-de-informacion-geografica-qgis-y-arqueologia

Tesi que busca entendre el vincle entre globalització i turisme amb un enfoc geohistòric centrat en llocs turístics a partir d'una base de dades basada en un corpus de guíes de viatge

Plataforma web oberta i gratuïta de divulgació de l'Atlas Digital de España, fet per un particular a partir de les bases oficials de les administracions
http://maplanos.com/

Raf (46)_______________________________________________
Valencia mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/valencia