[Valencia] Nº904: futur, subsòl, geolocalitzar

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Valencia] Nº904: futur, subsòl, geolocalitzar

Raf Roset
El futur dels mapes: cartografia en el segle XXI, o la intersecció entre ciència, tecnologia i art per a geografies personals
https://edition.cnn.com/style/article/cartography-in-the-21st-century/index.html

El Project Iceberg entre Ordnance Survey (OS), British Geological Survey (BGS) i Future Cities Catapult (FCC) explora com captar, recopilar i compartir dades sobre actius subterranis
https://www.ordnancesurvey.co.uk/business-and-government/smart/underground-assets-project-iceberg.html

GeoSetter és un programari gratuït per Windows que permet veure i canviar la localització i altres metadades de les fotografies per geolocalitzar-les i mostrar-les en mapes
https://www.geosetter.de/en/main-en/

Raf (96)

_______________________________________________
Valencia mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/valencia
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [Valencia] Nº904: futur, subsòl, geolocalitzar

Jorge Sanz

On Tue, 3 Jul 2018 at 06:23, Raf Roset <[hidden email]> wrote:
El futur dels mapes: cartografia en el segle XXI, o la intersecció entre ciència, tecnologia i art per a geografies personals
https://edition.cnn.com/style/article/cartography-in-the-21st-century/index.html

El Project Iceberg entre Ordnance Survey (OS), British Geological Survey (BGS) i Future Cities Catapult (FCC) explora com captar, recopilar i compartir dades sobre actius subterranis
https://www.ordnancesurvey.co.uk/business-and-government/smart/underground-assets-project-iceberg.html

GeoSetter és un programari gratuït per Windows que permet veure i canviar la localització i altres metadades de les fotografies per geolocalitzar-les i mostrar-les en mapes
https://www.geosetter.de/en/main-en/

Raf (96)
_______________________________________________
Valencia mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/valencia


--

_______________________________________________
Valencia mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/valencia