[Valencia] Nº900: arqueopaisatge, hip-hop, desertificació, Londres

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Valencia] Nº900: arqueopaisatge, hip-hop, desertificació, Londres

Raf Roset
Una anàlisi arqueològica del paisatge medieval representat per Pieter Pourbus en un mapa pintat el 1561 de la regió de Bruges
http://www.mappingpourbus.ugent.be/index.html

El mapa global del hip-hop mostra 323 temes escollits de 191 ciutats de 77 països de tot el món, i està obert a contribucions
http://goumprod.com/global-hiphop/

Atles mundial de la desertificació, per ajudar a repensar la degradació de la terra i la gestió  sostenible del nostre entorn
https://wad.jrc.ec.europa.eu/

Capes de Londres, un projecte en curs per mostrar un mapa amb les històries i el patrimoni de Londres
http://alpha.layersoflondon.org/PS: d'aquí a 100 enviaments (una mica més de 100 dies) arribaré als 1000, i serà el moment de plantejar qui pren el relleu....aneu pensant.

Raf

_______________________________________________
Valencia mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/valencia