[Valencia] Nº893: petroli, Filipines, refugiats

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Valencia] Nº893: petroli, Filipines, refugiats

Raf Roset
El petroli enriqueix la teva comunitat però fa que la teva gent mori de càncer: estudi de la mortalitat al jaciment Shushufindi a Ecuador
http://www.giustiziambientale.org/ecuador-il-petrolio-migliora-la-tua-comunita-ma-la-gente-muore-di-cancro/

Mapa topogràfic i batimetric de les Filipines  en color, amb una versió alta resolució en preparació via @mapmakerdavid
https://drive.google.com/file/d/1yZ1zz3WFOGmqO8njfa6vyYSyOGEx04rL/view

Ensenyar cartografia als refugiats per tal que ells mateixos es puguin fer el mapa dels camps i de les instal·lacions
https://theconversation.com/i-teach-refugees-to-map-their-world-94160

Raf

_______________________________________________
Valencia mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/valencia