[Valencia] Nº781: temàtic, premis, àrtic

Previous Topic Next Topic
 
classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Valencia] Nº781: temàtic, premis, àrtic

Raf Roset
Taller pràctic de l'OS per fer cartografia temàtica amb diferents estils a partir de les mateixes dades i publicar-ho online

Guanyadors dels premis 2017 de la categoria entorns natural i construït, a més de qualsevol mapa que no encaixi en altres categories.
https://www.informationisbeautifulawards.com/news/263-the-winners-environments-maps

La fauna de l'àrtic desapareixerà progressivament a mida que l'extensió de gel del pol es redueixi degut al canvi climàtic
https://www.nationalgeographic.com/magazine/2018/01/arctic-wildlife-sea-ice/

Raf

_______________________________________________
Valencia mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/valencia