[Valencia] Nº764: bicis, costa, nadals, ensamblar

Previous Topic Next Topic
 
classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Valencia] Nº764: bicis, costa, nadals, ensamblar

Raf Roset
BBBike és un planejador de rutes de ciclcisme que ajuda a trobar una ruta de bicicleta agradable, segura i curta a la vostra ciutat i als voltants
http://www.bbbike.org/

Un scrollymap sobre els canvis que ha patit la línia de costa de la ciutat de Nova York al llarg dels temps documentats amb vistes i mapes antics
http://spacetime.nypl.org/the-changing-shoreline-of-nyc/

La despesa nadalenca per cap als USA, amb rànquing dels estats més i menys despresos i el top 10 de tipus de despesa

Enorme mapa del segle XVI fet en 60 fulls per Urbano Monte ha estat digitalitzat i ensamblat en un sol document digital
https://relay.nationalgeographic.com/proxy/distribution/public/amp/2017/12/cartography-gigantic-ancient-map-urbano-monte?

Raf

_______________________________________________
Valencia mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/valencia