[Valencia] Nº756: Groenlàndia, NYC, migrants, 3D

Previous Topic Next Topic
 
classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Valencia] Nº756: Groenlàndia, NYC, migrants, 3D

Raf Roset
Nous mapes de la costa i de la capa rocosa de Groenlàndia mostren més glaceres en risc de desaparèixer
https://www.jpl.nasa.gov/news/news.php?feature=6990

Mapes multidimensionals de la ciutat de Nova York que mostren diferents perspectives de l'entorn
https://www.atlasobscura.com/articles/maps-of-new-york-city-quilt-pratt-institute-taxi-quilt

La correlació amb les condicions atmosfèriques en les rutes del Mediterrani centre a la crisi dels migrants

Mapa en 3D de Croàcia i Bòsnia i Herzegovina amb diverses capes d'informació fet amb CesiumJS
https://topomap.ddns.net//cesium/apps/hrbh.html

Raf

_______________________________________________
Valencia mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/valencia