[Valencia] Nº707: llengües, ensenyament, cremes, flims

Previous Topic Next Topic
 
classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Valencia] Nº707: llengües, ensenyament, cremes, flims

Raf Roset
L'Aliança per la Diversitat Lingüística té un mapa de les llengües en perill d'extinció

"L’ensenyament de la geografia al segle XXI" (PDF) és el volum 63 dels Documents d'Anàlisi Geogràfica
http://dag.revista.uab.es/issue/view/24/showToc

L'exèrcit dels USA i els seus contractistes enverinen el medi ambient cremant coses a cel obert
https://www.propublica.org/article/military-pollution-open-burns-radford-virginia

Les escenes de pel·lícules que es filmen a Vancouver i que les fan passar com si fossin altres llocs
http://sashat.me/2017/09/07/vancouver-movies/

Raf

_______________________________________________
Valencia mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/valencia