[Valencia] Nº704: joc, resum, avions, boscos

Previous Topic Next Topic
 
classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Valencia] Nº704: joc, resum, avions, boscos

Raf Roset
Deu ciutats en seixanta segons: un joc per demostrar el coneixement del territori de França
http://www.letelegramme.fr/dataspot/bourg-master-le-challenge-des-communes-18-09-2017-11668318.php

"Cada cop millor", un resum personal del FOSS4G de Boston 2017 per @StevenFeldman
http://knowwhereconsulting.co.uk/blog/foss4g-its-getting-better-all-the-time/

Mapa interactiu en temps real de tot el trànsit aeri arreu del món amb informació dels avions
https://global.adsbexchange.com/VirtualRadar/mobile.html#

Dades descarregables dels boscos de Bourgogne-Franche-Comté a França tretes del mapa dels Cassini (1750)
https://www.ideobfc.fr/geonetwork/srv/fre/catalog.search#/metadata/80db8837-b1d7-46e5-903c-df3727e77549

Raf


_______________________________________________
Valencia mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/valencia