[Valencia] Nº695: llamps, inspire, citygml, penedès

Previous Topic Next Topic
 
classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Valencia] Nº695: llamps, inspire, citygml, penedès

Raf Roset
Mapamundi de densitat de llamps amb dades 2012-2016 i malla de 20 km2
http://www.vaisala.com/en/weather/lightning/Pages/default.aspx

Un bon resum de la conferència Inspire 2017 publicat al blog de la IDEE
https://blog-idee.blogspot.com.es/2017/09/nuestra-vision-de-la-conferencia.html

Implementació basada en JSON de CityGML, fàcil d'usar i compacta

Camins del Penedès a peu i en bicicleta amb tota mena d'itineraris, i amb versió per mòbils
http://view.gooltracking.com/enoturisme

Raf

_______________________________________________
Valencia mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/valencia