[Valencia] Nº665: summer special 3

Previous Topic Next Topic
 
classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Valencia] Nº665: summer special 3

Raf Roset
Geofacet per R proporciona una manera de visualitzar dades de forma flexible amb facetes emprant ggplot2

GeoMapFish permet crear WebGIS ric i extensible d'una manera fàcil i flexible i amb API's

Mapa de les indústries del sector aeronàutic, espacial i de defensa de França

Llibre en línia de la vida de Guillaume-Henri Dufour, European Surveyor of the year 2017.
http://www.igs100.ch/en/european-surveyor-of-the-year-2017/fluid-book-guillaume-henri-dufour.html#/page/1

Projecte d'aprenentatge automàtic analitzarà 1.000 anys de mapes i manuscrits de l'edat d'or de Venècia

Un entorn integrat i modularitzat per a la prova d'hipòtesis cartogràfiques
Mapa de les diferents rutes del Camino de Santiago amb informació i previsió meteorològica
http://caminoways.com/weather-on-the-camino-de-santiago 

Segments de vials trets de les capes de carreteres d'OSM llestos per aplicacions de trànsit
https://mapzen.com/blog/osmlr-2nd-technical-preview/

Anàlisi detallada de l'ecosistema del negoci de la localització i la seva evolució
https://www.linkedin.com/pulse/location-ecosystem-20-from-two-sharks-whale-shark-neil-shah?

Mosaic en fals color de fotografies de la Lluna per mostrar la composició del sól
https://photojournal.jpl.nasa.gov/catalog/PIA00132

Com fer anàlisi animades de distàncies de conducció utilitzant una xarxa de carreteres
Geomarketing social, o el valor de les dades per estudiar els mercats, gràcies @sfggeogis
https://retina.elpais.com/retina/2017/07/07/innovacion/1499437940_361391.html

T-Rex és un servidor de tessel·les vector amb cache pròpia a partir de geodades en PostGIS
http://t-rex.tileserver.ch/

El mapa de la qualitat de l'aire als USA contempla tant pol·len com contaminants

Raf

_______________________________________________
Valencia mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/valencia