[Valencia] Nº621: llacs, accidents, col·laboració, whiskey

Previous Topic Next Topic
 
classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Valencia] Nº621: llacs, accidents, col·laboració, whiskey

Raf Roset
Tots els llacs de Nova Zelanda a escala endreçats segons la sseva extensió
https://www.reddit.com/r/MapPorn/comments/6d0wg8/lakes_of_new_zealand_osoc2486x3129/

Totes les xifres al voltant dels accidents de trànsit a la ciutat de Seattle
http://seattlecollisions.timganter.io/collisions/sd/2017-01-01/ed/2017-05-31/m/0/nelat/47.77532914630374/nelng/-122.22839355468751/swlat/47.41507892620101/swlng/-122.43576049804689

Una col·laboració entre japonesos i suïssos per fer el mapa excursionista del parc nacional Daisetsuzan
http://www.geckomaps.com/en/products/japan/asahi-dake-hiking-map-detail

Un mapa i tota la informació relacionada per planificar la ruta del whiskey al sud dels USA
http://www.americanwhiskeytrail.com/map

Raf

_______________________________________________
Valencia mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/valencia