[Valencia] Nº617: directe, batimetria, cervesa, glaceres

Previous Topic Next Topic
 
classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Valencia] Nº617: directe, batimetria, cervesa, glaceres

Raf Roset
Veure les dades de satèl·lit en streaming en temps quasi real des de casa
https://earthnow.usgs.gov/observer/?opts=ignoreversion

Batimetria d'alta precisió del Golf de Mèxic feta per prospecció sísmica 3D
https://www.boem.gov/Gulf-of-Mexico-Deepwater-Bathymetry/

Estudi del millor lloc per viure a Hèlsinki segons sigui el teu gust per la cervesa
http://helsinki.wanhala.net/

Les glaceres del Glacier National Park han perdut més del 50% d'extensió els darrers 50 anys
https://www.nytimes.com/interactive/2017/05/24/climate/100000005121854.mobile.html

Raf


_______________________________________________
Valencia mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/valencia