[Valencia] Nº611: electes, Sevilla, professions, fragilitat

Previous Topic Next Topic
 
classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Valencia] Nº611: electes, Sevilla, professions, fragilitat

Raf Roset

Gerrymandering: packing i cracking per fer-se els districtes electorals a mida als USA

Guia cultural interactiva dels monuments patrimoni mundial UNESCO de Sevilla
http://sig.urbanismosevilla.org/Sevilla_Patrimonio_Mundial/?lang=es

Mapa dels USA amb la professió que més ha crescut a cada estat
http://www.talentheromedia.com/the-recruiting-rundown/fastest-growing-job-every-us-state

Index FSI de països susceptibles a la inestabilitat en base a l'anàlisi de 12 factors socials, económics i polítics
http://fundforpeace.org/fsi/analytics/fsi-heat-map/

Raf

_______________________________________________
Valencia mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/valencia