[Valencia] Nº608: sismes, especialista, palma, comerç, editor

Previous Topic Next Topic
 
classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Valencia] Nº608: sismes, especialista, palma, comerç, editor

Raf Roset

Un sismòmetre assequible fet amb una Raspberry Pi per densificar les xarxes de monitorització

L'especialista en mapes del New York Times a la foto 18 de com es feia el mapa el 1942
http://mashable.com/2017/05/06/making-the-new-york-times

La deforestació de l'illa de Borneo després de 40 anys de degradació per fer oli de palma
http://www.cifor.org/map/atlas/

Mapa dels USA mostra la dependència de cada estat respecte del comerç exterior
http://www.visualcapitalist.com/reliant-u-s-state-foreign-trade/

Editor web de geodades és alhora un visualitzador dels arxius GeoJSON per GoogleDrive
http://blog.klokantech.com/2017/05/online-drawing-tools-in-geoeditor-web.html

Raf


_______________________________________________
Valencia mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/valencia