[Valencia] Nº501: humanitats, ciclistes, georeferenciar, landuse

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Valencia] Nº501: humanitats, ciclistes, georeferenciar, landuse

Raf Roset
Lloc i període, un projecte qie inclou GeoJSON-T per a la recerca geo-històrica en humanitats digitals
http://kgeographer.com/linking-linked-places/

Exercici pràctic per ciclistes: combinar DEM i mapa per calcular perfils i pendents
http://themagiscian.com/2016/11/28/dem-slope-calculations-bicycle-routing-postgis/

Un plugin de la NYPL per georeferenciar fotografies amb Leaflet
https://github.com/nypl-spacetime/Leaflet.GeotagPhoto

Mapa global d'usos del sól a partir de les dades OSM
http://osmlanduse.org/#12/2.13203/41.43475/0/

Raf

_______________________________________________
Valencia mailing list
[hidden email]
http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/valencia
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [Valencia] Nº501: humanitats, ciclistes, georeferenciar, landuse

Santiago Higuera-2
Coñe, pensé que se acababa en 500. 
Enhorabuena por el hito, encualquier caso, ¡vamosa por el mil!

El jue, 15-12-2016 a las 06:21 +0100, Raf Roset escribió:

> Lloc i període, un projecte qie inclou GeoJSON-T per a la recerca
> geo-històrica en humanitats digitals
> http://kgeographer.com/linking-linked-places/
>
> Exercici pràctic per ciclistes: combinar DEM i mapa per calcular
> perfils i pendents
> http://themagiscian.com/2016/11/28/dem-slope-calculations-bicycle-rou
> ting-postgis/
>
> Un plugin de la NYPL per georeferenciar fotografies amb Leaflet 
> https://github.com/nypl-spacetime/Leaflet.GeotagPhoto
>
> Mapa global d'usos del sól a partir de les dades OSM
> http://osmlanduse.org/#12/2.13203/41.43475/0/
>
> Raf
> _______________________________________________
> Valencia mailing list
> [hidden email]
> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/valencia
_______________________________________________
Valencia mailing list
[hidden email]
http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/valencia