[Valencia] 2018W52

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Valencia] 2018W52

Raf Roset
Aquest és el recull d'enllaços que he compartit aquesta setmana via el compte de Twitter on m'he mudat (https://twitter.com/linksgeo). Però és un canal on l'activitat no està garantida, i podria arribar a romandre en silenci o sense nous continguts en alguna ocasió.

Si ho preferiu els enllaços diaris (quan n'hi ha) també es passen per aquest canal de Telegram
Per als clàssics també existex un canal RSS amb l'activitat de GeoLinks


The Global Ecosystem Dynamics Investigation, or GEDI aboard the ISS, using advanced laser technology will reveal the three-dimensional structure of forest ecosystems around the globe
https://www.nasa.gov/feature/goddard/2018/gedi-to-measure-earths-forests

This is a dot density map showing where classic christmas dinner items are grown in England, using an open dataset from gov.uk
https://locationinsights.co.uk/b/c3

Descartes Labs built a machine learning model to identify tree canopy using a combination of lidar, aerial imagery and satellite imagery
https://medium.com/@tim.wallace_98924/descartes-labs-urban-trees-tree-canopy-mapping-3b6c85c5c9cc

Tecnologia i innovació ciutadana en la construcció de xarxes socials històriques per a la comprensió del llegat demogràfic a partir de les dades dels padrons històrics
http://dag.cvc.uab.es/xarxes/

Com mostrar les dades del temps per a qualsevol població fent crides a la API d'OpenWeather amb React sobre un mapa de Mapbox
https://github.com/AdriSolid/Redux-Weather-App

Avaluació global dels canvis en el paisatge europeu entre 1992 i 2015 a partir dels mapes d'usos del sól fets per l'ESA
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0303243418305841

PeakFinder AR és una app que mostra els noms de totes les muntanyes i cims en una panoràmica 360, offline i a tot el món
https://www.peakfinder.org/mobile/

OSM com servei de base:  magOSM propose d’accéder à des jeux de données thématiques issus d’OpenStreetMap aux formats WFS/WMS
https://magosm.magellium.com

Mapamundi dels idiomes del món fet amb text segons la branca a la que pertanyen
https://rozinavavetsi.crevado.com/gallery/4955-for-fun/35868

Dos mapes interactius, i la seva documentació, relacionats amb el model global de terratrèmols: el mapa de risc sísmic global i el mapa de perill sísmic global
https://www.globalquakemodel.org/gem

Processades 6205 imatges Sentinel-2 i 593 imatges Landsat-8 per calcular la durada de la coberta de neu als Pirineus i als Alps durant les temporades 2016-2017 i 2017-2018
http://www.cesbio.ups-tlse.fr/multitemp/?p=14620

Sounding Nature és una exploració global dels més de 500 sons de la natura a 55 països, reimaginats per 250 artistes per reflexionar sobre el dany que els sons generats per l'home estan causant al món natural
http://citiesandmemory.com/sounding-nature/

Mapa turístic de Senegal amb uns quants punts d'interés per copsar una pinzellada del pais
https://map.data-wax.com/websig/lizmap/www/index.php/view/map/?repository=rep007&project=Senegal

Reflexions sobre el BIM i el SIG després del fórum TIG/SIG de Barcelona fetes per dos analistes dels SIGTE de la Universitat de Girona
https://www.unigis.es/que-es-el-bim-forum-tig-sig/

Geovisualitzacions de dades a la web: la presentació (en PDF) de conceptes, eines i recursos per als cartògrafs online via @BorisMericskay
https://geoviz.sciencesconf.org/data/pages/Visualisation_de_donnees_spatiales_sur_le_Web.pdf

Raf

_______________________________________________
Valencia mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/valencia