VB: [Qgis-user] Announcing crowd funding campaign for composer rewrite and reporting framework

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

VB: [Qgis-user] Announcing crowd funding campaign for composer rewrite and reporting framework

Karl Magnus Jönsson

Hej!

Det här utvecklingsförslaget, att skriva om layouthanteringen inför QGIS3, ser jag som en viktig del av programmets utveckling. Det kommer innebära nya möjligheter med bl.a. rapportgenerering och förbättringar i utskriftskomponeraren. QGIS Sverige kommer att bidra med överskottet från träffen. Just nu är finansieringen på 30 000€ täckt till hälften. Fundera över om ni har möjlighet att bidra till den här utvecklingen från er organisation. Ni har hela maj på er ;)

 

Karl-Magnus

 

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Qgis-user [[hidden email]] För Nyall Dawson
Skickat: den 26 april 2017 08:50
Till: qgis-developer; qgis-user
Ämne: [Qgis-user] Announcing crowd funding campaign for composer rewrite and reporting framework

 

Hi all,

 

I'm proud to announce the launch of North Road's latest QGIS crowd funding campaign: the "QGIS Layout and Reporting Engine Campaign".

 

This campaign covers stage 1 of a large, ongoing project to modernise and expand on QGIS’ print composer and layout facilities. Over time QGIS’ composer functionality has grown extensively and now is capable of creating flexible, high quality cartographic outputs. However, we’ve now hit a limit where the current code architecture is prohibiting further improvements and important fixes. In order to add a reporting framework to QGIS, it is necessary for us to refactor and improve large sections of the composer code.

 

You can read more about the campaign and what we're planning at

 

https://north-road.com/2017/04/26/qgis-composer-rewrite-and-layout-engine-crowdfund-launched/

 

Please reshare this link via social media, your local user groups, etc

- the more exposure we get the more likely this is to be successful!

 

Thanks,

 

Nyall

_______________________________________________

Qgis-user mailing list

[hidden email]

List info: https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-user

Unsubscribe: https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-user


_______________________________________________
qgis-se-user mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-se-user
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: VB: [Qgis-user] Announcing crowd funding campaign for composer rewrite and reporting framework

Karl Magnus Jönsson

Hej!
Jag vet ju inte exakt hur man tänker där. Kan ju vara så att man tänker att denna funktion är så pass konkret att det skulle passa bra som crowdfunding. De som tas med i programmet och täcks av QGIS.ORG kan var mer generella ombyggnader av kod som inte direkt ger några konkreta fördelar i forma av nya funktioner men är viktiga för att kunna bygga vidare på ett bra sätt. Det kan vara svårt för att få en organisation att betala för sådana ”under huven förbättringar”. Men visst, detta är ett gränsfall. Sen har väl Nyall redan något godkänt förslag i Grant programme. Och Grant programmet är ju ganska begränsat i storlek. Detta hade inte rymts.

 

Karl-Magnus

 

Från: Mats Elfström [mailto:[hidden email]]
Skickat: den 22 maj 2017 16:56
Till: Karl Magnus Jönsson
Kopia: [hidden email]
Ämne: Re: [QGIS-SE-user] VB: [Qgis-user] Announcing crowd funding campaign for composer rewrite and reporting framework

 

Hej Karl-Magnus!

Jag håller med dig i sak, men konstaterar att detta utvecklingsförslag inte ens fanns till omröstning i QGIS Grant Programme 2017.

Har du någon fundering om det?

Hälsning / Regards

Mats.ESkickat från min / Sent from my iPad, Ursäkta att jag är kortfattad / Excuse my brevity. 

 

 

Hälsning / Regards

Mats.ESkickat från min / Sent from my iPad, Ursäkta att jag är kortfattad / Excuse my brevity. 

22 maj 2017 kl. 16:11 skrev Karl Magnus Jönsson <[hidden email]>:

 

Hej!

Det här utvecklingsförslaget, att skriva om layouthanteringen inför QGIS3, ser jag som en viktig del av programmets utveckling. Det kommer innebära nya möjligheter med bl.a. rapportgenerering och förbättringar i utskriftskomponeraren. QGIS Sverige kommer att bidra med överskottet från träffen. Just nu är finansieringen på 30 000€ täckt till hälften. Fundera över om ni har möjlighet att bidra till den här utvecklingen från er organisation. Ni har hela maj på er ;)

 

Karl-Magnus

 

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Qgis-user [[hidden email]] För Nyall Dawson
Skickat: den 26 april 2017 08:50
Till: qgis-developer; qgis-user
Ämne: [Qgis-user] Announcing crowd funding campaign for composer rewrite and reporting framework

 

Hi all,

 

I'm proud to announce the launch of North Road's latest QGIS crowd funding campaign: the "QGIS Layout and Reporting Engine Campaign".

 

This campaign covers stage 1 of a large, ongoing project to modernise and expand on QGIS’ print composer and layout facilities. Over time QGIS’ composer functionality has grown extensively and now is capable of creating flexible, high quality cartographic outputs. However, we’ve now hit a limit where the current code architecture is prohibiting further improvements and important fixes. In order to add a reporting framework to QGIS, it is necessary for us to refactor and improve large sections of the composer code.

 

You can read more about the campaign and what we're planning at

 

https://north-road.com/2017/04/26/qgis-composer-rewrite-and-layout-engine-crowdfund-launched/

 

Please reshare this link via social media, your local user groups, etc

- the more exposure we get the more likely this is to be successful!

 

Thanks,

 

Nyall

_______________________________________________

Qgis-user mailing list

[hidden email]

List info: https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-user

Unsubscribe: https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-user

_______________________________________________
qgis-se-user mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-se-user


_______________________________________________
qgis-se-user mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-se-user