VB: Kallelse QGIS Sveriges årsmöte

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

VB: Kallelse QGIS Sveriges årsmöte

Karl Magnus Jönsson

Hej!

Har skickat kallelsen till alla adresser på vår medlemslista. Känner man sig missad kommer den här också.

 

Karl-Magnus Jönsson | Gis-Utvecklare
Geografisk information
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Kristianstads kommun
Besöksadress: Västra Storgatan 12
Postadress: 291 80 KRISTIANSTAD
Telefon: 044-135416 | Mobil: 0733-135416
E-post:
[hidden email]
www.kristianstad.se

 

Hej!

Den 25 april har QGIS Sverige årsmöte i Falun. Detta i samband med en träff där vi anordnar ett antal presentationer och workshops. Motioner ska komma in till styrelsen senast två veckor före mötet. Bland beslutspunkterna kan nämnas sponsoravtal för 2018 och val av 4 styrelseledamöter. Inbjudan, program, anmälan finner ni här:
https://drive.google.com/open?id=1dU25654u0sC3xBFC1O5Chn9oZyECRTNM

Dagordning och proposition bifogas.

Hälsningar

Styrelsen för QGIS Sverige

 


_______________________________________________
qgis-se-user mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-se-user

=?utf-8?B?RGFnb3JkbmluZyBRR0lTIHN2ZXJpZ2VzIMOlcnNtw7Z0ZSAyMDE4LmRvY3gu?= =?utf-8?Q?pdf?= (59K) Download Attachment
Proposition.docx.pdf (58K) Download Attachment