VB: Deltagelse i QGIS.DK årsmøde

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

VB: Deltagelse i QGIS.DK årsmøde

Karl Magnus Jönsson

Hej alla!

Vi har blivit inbjudna att delta på den danska användarföreningens möte i mars. Se nedan.

 

Karl-Magnus Jönsson

 

Från: [hidden email] [mailto:[hidden email]]
Skickat: den 31 januari 2018 08:28
Till: [hidden email]; [hidden email]
Ämne: Deltagelse i QGIS.DK årsmøde

 

Hej QGIS Sverige og QGIS Norge,

Den 8. marts afholder vi QGIS brugermøde Danmark i Odense.

Vi vil gerne invitere jer med til dette møde.

 

Der kommer normalt 110-130 deltagere.

Som på andre brugermøder vil der være præsentationer fra forskellige bruger i mindre sessioner og fælles fremlægning også.

 

Det vil være en god idé også at starte på et nordisk QGIS samarbejde – det kunne starte på dette årsmøde .

 

Med venlig hilsen

på vegne af QGIS DK

 

 

 

Lene Fischer

Lektor

 

Københavns Universitet

Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning

 

SKOVSKOLEN

Nødebovej 77a

3480 Fredensborg

 

DIR 40115084

[hidden email]

 

 

 

 

 

 

 

 


_______________________________________________
qgis-se-user mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-se-user