Vårens träff

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Vårens träff

QGIS Sverige

Dags att boka in QGIS Användarträff och årsmöte 2020! Träffen kommer att äga rum 29e och 30e april 2020 i SWECOs lokaler, Gjörwellsgatan 22 på Kungsholmen i Stockholm. Mer information kommer längre fram, men sätt kryss i kalendern redan nu!

 

Programmet är under framtagande. Så om du har något som du vill presentera, eller känner någon som du tycker borde presentera, så hör av dig till styrelsen redan nu på [hidden email]


--
___________________
QGIS Sverige är en förening som syftar till att främja användning och utveckling av det fria GIS-programmet QGIS i Sverige.
Läs mer på qgis.se

_______________________________________________
qgis-se-user mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-se-user