To ledige stillinger innen GIS / fjernmåling i NINA, Oslo. Søknadsfrist 15.09.2018

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
SBL
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

To ledige stillinger innen GIS / fjernmåling i NINA, Oslo. Søknadsfrist 15.09.2018

SBL

Hei,

 

Det er to spennende stillinger innen GIS / fjernmåling ledig i NINAs kontor i Oslo: en vikar stilling og en fast stilling som forsker.

 

Erfaring med åpen-kildekode løsninger og OSGeo (QGIS, GRASS, PostGIS, …) er en fordel.

 

Mer info om de to stillingene finnes her:

https://www.nina.no/Aktuelt/Nyhetsartikkel/ArticleId/4573/Forsker-innen-bruk-av-fjernmaling-og-GIS (Fast stilling)

Og her:

https://www.nina.no/Aktuelt/Nyhetsartikkel/ArticleId/4574/Scientist-in-spatial-analyses-and-remote-sensing-in-applied-ecology (vikar stilling: 1.11.2018 - 1.11.2019)

 

Ser fram til mange gode søkere som kan styrke oss på håndtering av kartdata med åpne løsninger.

 

Beste hilsener,

Stefan

 

P.S.: Gjerne videresend eposten til andre potensielt interesserte.

 


_______________________________________________
qgis-no-user mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-no-user