Sponsring och arbetsgrupper

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Sponsring och arbetsgrupper

Karl Magnus Jönsson

Hej!

Vår sponsring av QGIS-projektet uppskattas mycket och kommer att göra stor nytta. Här är Andreas Neumanns (kassör) svar på vårt besked.

 

“On behalf of the QGIS.ORG association and community, many thanks to your contribution. Please forward our gratitude to the Swedish QGIS users! It will help to fix bugs and improve QGIS through the QGIS grants.

Thank you and greetings,

Andreas”

 

Sen vill jag slå ett slag för de arbetsgrupper vi startat. Vill ni att det ska hända någonting i dem gäller det att det finns engagerade medlemmar i dem som har lite tid att lägga på det också. När det gäller Svensk Geoprocess har vi fått bra kontakt och stöd av Lantmäteriet men om vi inte har folk som kan jobba med det från oss så kommer det inte att hända så mycket. När det gäller detaljplaner så har vi haft ett telemöte och gjort lite jobb. De andra grupperna med analys och tjänster har jag mindre koll på men samma gäller nog där. Hör av er om ni kan hjälpa till.

 

För övrigt vill jag önska en trevlig midsommar och en i övrigt glad sommar!

 

Karl-Magnus Jönsson

 


_______________________________________________
qgis-se-user mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-se-user