Spennende stilling som WebGIS/Python-utvikler ved NINA Trondheim

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
SBL
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Spennende stilling som WebGIS/Python-utvikler ved NINA Trondheim

SBL

Hei,

 

Vil du være med og utvikle datainfrastruktur til bruk innen forskning på natur og samfunn? Ved Norsk institutt for naturforskning (NINA) i Trondheim er det ledig en fast stilling som WebGIS/Python-utvikler.

Mer info om stillingen finnes her: https://www.nina.no/Aktuelt/Nyhetsartikkel/ArticleId/4427/Spennende-stilling-som-WebGIS-Python-utvikler

 

Søknadsfrist: 1. mars 2018. Søknad sendes på e-post til [hidden email] eller pr post til NINA, Personalkontoret, Postboks 5685 Torgarden, 7485 Trondheim.

Spørsmål om stillingen kan rettes til seksjonsleder Roald Vang, tlf 911 38 256, e-post [hidden email].

 

Ser frem til gode søkere fra det norske OSGeo og åpen kildekode miljøet!

 

Beste hilsner,

Stefan


_______________________________________________
qgis-no-user mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-no-user