Re: qgis-se-user Digest, Vol 23, Issue 2

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: qgis-se-user Digest, Vol 23, Issue 2

Per-Erik Östlund
Bra!

Tack.

/Per-Erik

Den tors 31 okt. 2019 kl 20:00 skrev <[hidden email]>:
Send qgis-se-user mailing list submissions to
        [hidden email]

To subscribe or unsubscribe via the World Wide Web, visit
        https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-se-user
or, via email, send a message with subject or body 'help' to
        [hidden email]

You can reach the person managing the list at
        [hidden email]

When replying, please edit your Subject line so it is more specific
than "Re: Contents of qgis-se-user digest..."


Today's Topics:

   1. Vårens träff (QGIS Sverige)


----------------------------------------------------------------------

Message: 1
Date: Thu, 31 Oct 2019 15:08:17 +0100
From: QGIS Sverige <[hidden email]>
To: [hidden email]
Subject: [QGIS-SE-user] Vårens träff
Message-ID:
        <[hidden email]>
Content-Type: text/plain; charset="utf-8"

Dags att boka in QGIS Användarträff och årsmöte 2020! Träffen kommer att
äga rum 29e och 30e april 2020 i SWECOs lokaler, Gjörwellsgatan 22 på
Kungsholmen i Stockholm. Mer information kommer längre fram, men sätt kryss
i kalendern redan nu!Programmet är under framtagande. Så om du har något som du vill presentera,
eller känner någon som du tycker borde presentera, så hör av dig till
styrelsen redan nu på *[hidden email] <[hidden email]>*

--
*___________________*
*QGIS Sverige är en förening som syftar till att främja användning och
utveckling av det fria GIS-programmet QGIS i Sverige.*

*Läs mer på qgis.se <http://qgis.se>*
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-se-user/attachments/20191031/e4989e0f/attachment-0001.html>

------------------------------

Subject: Digest Footer

_______________________________________________
qgis-se-user mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-se-user


------------------------------

End of qgis-se-user Digest, Vol 23, Issue 2
*******************************************

_______________________________________________
qgis-se-user mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-se-user