Re: festa de mig any, Vehrka dixit

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: festa de mig any, Vehrka dixit

Raf Roset
La data escollida és dissabte 25 de gener.
Faré la reserva i passaré detalls, i llavors haureu de fer el pagament.

Només tindran cadira aquells que paguin a l'avançada! (i per tant encara uns ho podeu repensar)

Raf


Missatge de Raf Roset <[hidden email]> del dia dc., 27 de nov. 2019 a les 15:39:
Va sortir d'un comentair durant la Geopaella, però costa molt d'organitzar i per això el Doodle:

Quan tanqui el Doodle (si hi ha prou quòrum) confirmaré la reserva i passaré a tots els interessats les dades de pagament per als 40 eur que costa la calçotada (calçots sense límit, carns a la brasa amb acompanyament, crema de postre, aigua i una mica de vi. Cerveses, café i altres capricis es paguen apart).
Qui no pagui a l'avançada no ve, i en cap cas es retornen els diners.

Un cop tancada la llista d'assistents serà el moment de combinar cotxes i transport públic per tal que tothom sigui a lloc a l'hora de dinar. La tornada es farà de la mateixa manera.
El restaurant escollit estarà a menys de 20 minuts de Tarragona ciutat.

_______________________________________________
geoinquietos-es mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/geoinquietos-es