Re: [Valencia] Nº710: rutes, metres, llums, temps

Previous Topic Next Topic
 
classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [Valencia] Nº710: rutes, metres, llums, temps

Raf Roset
Correcció:

Mapes amb 4 dimensions: imatges satèl·lit capturades en diferents èpoques mostrades sobre el terreny
http://blogs.egu.eu/divisions/cr/2017/09/29/image-of-the-week-petermann-glacier/

Raf

El dia 4 d’octubre de 2017 a les 6:23, Raf Roset <[hidden email]> ha escrit:
Mapa de totes les rutes aèries al món, amb filtre per distància i per aeroport
https://public.tableau.com/views/flightroutesoftheworld/Dashboard1?:embed=y&:display_count=yes:showVizHome=no

Quants metres es poden llogar a les 30 ciutats més magnètiques del món amb 1500 USD mensuals
https://www.rentcafe.com/blog/rental-market/what-is-1500-worth-worldwide-rent-per-square-foot-around-the-globe/

Els talls de llum a Puerto Rico després de l'huracà Maria identificats emprant imatges satèl·lit
https://earthobservatory.nasa.gov/IOTD/view.php?id=91044

Mapes amb 4 dimensions: imatges satèl·lit capturades en diferents èpoques mostrades sobre el terreny
https://earthobservatory.nasa.gov/IOTD/view.php?id=91044

PD: el 709 no es va publicar en suport dels actes de protesta davant l'ús desproporcionat de la força per part de les forces policials durant el referèndum que va tenir lloc el dia 1 d'octubre i en defensa dels drets fonamentals

Raf


_______________________________________________
Valencia mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/valencia