Re: [Valencia] [Geoinquiets Barcelona] Rafagas en anglès, ajuda

Previous Topic Next Topic
 
classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [Valencia] [Geoinquiets Barcelona] Rafagas en anglès, ajuda

Jorge Sanz


On Mon, 23 Nov 2020 at 13:50, Wladimir Szczerban <[hidden email]> wrote:
Entre lo que sé de inglés y de catalá saldrán unas Rafagas caribeñas ;-). Podría ser el 3º portero o estar de backup por si alguno falla. Así que cuando hagas la llamada me avisas para estar al tanto de cómo funciona.

El lun, 23 nov 2020 a las 10:19, Jorge Sanz (<[hidden email]>) escribió:


On Sat, 21 Nov 2020 at 13:14, Jaume Figueras i Jové <[hidden email]> wrote:
Hola

jo hi puc donar un cop de mà, de fet una temporada en vaig traduir i va
ser prou fàcil, però per mil coses, com ja vaig demostrar en el passat
vaig faltat de constància o sigui que si s'ha de fer cada dia millor ser
un parell o tres persones.

Salut!

Jaume, Isaac lo primer gràcies per oferir-vos. Si voleu encetem un fil per xerrar i quedem quan pugau un dia i veiem la mecànica, es molt senzill.

Estic d'acord amb tú Jaume, es una tasca diaria i per tant té algo de compromís. Tampoc passa res si un dia no es publica, a mí em passa de tant en tant, però sí, millor si es pot repartir.

Deixe passar uns dies per si algú més s'anima, i a final de setmana vos escric.

Salutacions i feliç setmana a totom 😀
--
_______________________________________________
Barcelona mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/barcelona


--
_______________________________________________
Barcelona mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/barcelona


--

_______________________________________________
Valencia mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/valencia