Re: [Valencia] [Geoinquiets Barcelona] Nº964: geofencing, electrolineres, ecosistema, reconstrucció

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [Valencia] [Geoinquiets Barcelona] Nº964: geofencing, electrolineres, ecosistema, reconstrucció

Raf Roset
I com és viure amb un vehicle elèctric? Suposo que has notat canvis, però has vist reduït l'àmbit geogràfic (la teva llibertat de moviments)?
O potser simplement necessites més planificació i anticipació per poder fer les mateixes coses?

Jo faig servir la moto cada dia i m'estic plantejant canviar a una moto elèctrica, però malgrat que ja viatjo poc per carretera no vull renunciar a fer sortides de tant en tant....

Raf

Missatge de Carlos López PSIG <[hidden email]> del dia dc., 17 d’oct. 2018 a les 8:27:
Hola Raf i companyia...
Aquesta web la visito a diari:

Imprescindible pels propietaris de cotxes elèctrics, com jo!

Pots veure on estan les estacions de càrrega i saber l'estat abans d'anar i reservar algunes per reservar-les abans d'arribar.

Jo he afegit algunes estacions de càrregues i molts comentaris i fotos.

Gràcies per la feina Raf.

Salutacions a tots, 


El mié., 17 oct. 2018 a las 6:52, Raf Roset (<[hidden email]>) escribió:
Tile38 és una base de dades de geolocalització que proporciona notificacions de geofencing en temps real per a la gestió de flotes i aplicacions basades en la proximitat

Un mapa molt complet d'electrolineres i estacions de recàrrega per vehicles elèctrics, integrat en un portal dedicat a informar sobre la mobilitat verda

Un cop d'ull ràpid a l'ecosistema FOSS4G amb un seguit de mencions a llibreries, aplicacions, bases de dades, servidors, clients web, catàlegs, etc

Com era la ciutat de Nova York el 1609? La reconstrucció feta a partir de mapes antics i moltes fonts documentals que dona lloc al projecte Mannahatta, ara Welikia

Raf (36)
_______________________________________________
Barcelona mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/barcelona
_______________________________________________
Barcelona mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/barcelona

_______________________________________________
Valencia mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/valencia