Re: [Valencia] [Geoinquiets Barcelona] Nº1000: a reveure

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [Valencia] [Geoinquiets Barcelona] Nº1000: a reveure

Jorge Sanz
Ha sigut un plaer i un honor acompanyar-lo mestre en aquesta festa, queden els arxius a les llistes(1) i a la web(2) per a tothom. 

A València una geopaella t'espera quan vulguis :*

1: https://lists.osgeo.org/pipermail/barcelona/

--
Jorge Sanz
https://jorgesanz.net

Sent from my phone, excuse my brevity and typos


El jue., 6 dic. 2018 6:33, Raf Roset <[hidden email]> escribió:
Fins aquí. 
Moltes gràcies a tot els qui hi heu contribuït, els qui m'heu ajudat i els qui ho heu agraït.

Raf


_______________________________________________
Barcelona mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/barcelona

_______________________________________________
Valencia mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/valencia