Re: [Geoinquiets Barcelona] Resum de Barcelona, vol 95, número 8

Previous Topic Next Topic
 
classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [Geoinquiets Barcelona] Resum de Barcelona, vol 95, número 8

Miquel Pujol Garcia-4
Bien per geoinquiets.cat !!!!

--------------------------------
Miquel Pujol Garcia
Brand Manager sitio™
Phone <a href="tel:607%2093%2086%2086" value="+34607938686" style="color:rgb(17,85,204)" target="_blank">+34607938686
--------------------------------

El dia 11 de desembre de 2017 a les 21:00, <[hidden email]> ha escrit:
Envieu les aportacions de Barcelona a la llista de correu a
        [hidden email]

Per a subscriure-us o cancel·lar subscripcions a través de la web,
aneu a
        https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/barcelona
o bé, si voleu utilitzar el correu electrònic, envieu un missatge
amb la paraula «help» a l'assumpte o al cos del missatge, adreçat a
        [hidden email]

Podeu dirigir-vos a la persona encarregada de la gestió de la llista
a
        [hidden email]

En respondre, és recomanable que editeu la línia de l'Assumpte, de
manera que sigui més específica que "Re: Contents of Barcelona
digest..."


Temes d'avui:

   1. Nº758: subsòl, lidar, similaritat, cartograma (Raf Roset)
   2. Domini geoinquiets.cat renovat per un any més (Oscar Fonts)


----------------------------------------------------------------------

Message: 1
Date: Mon, 11 Dec 2017 06:24:39 +0100
From: Raf Roset <[hidden email]>
To: [hidden email],  "Geoinquietos Valencia (lista)"
        <[hidden email]>
Subject: [Geoinquiets Barcelona] Nº758: subsòl, lidar, similaritat,
        cartograma
Message-ID:
        <CABmH8LQCu+6eqjskyPr8Gx_SUxgqLPW_D5_deX0xdEVZF2=[hidden email]>
Content-Type: text/plain; charset="utf-8"

Alquimistes del sól: una visita a la rizosfera, les bèsties de subsòl, la
biomass microbiana i els bolets fet per una cartògrafa alhora artista
https://visionscarto.net/ces-si-extra-ordinaires

La Terra nua: la geologia i els riscos naturals de l'estat de Washington
vistos amb Lidar
https://wadnr.maps.arcgis.com/apps/Cascade/index.html?appid=
36b4887370d141fcbb35392f996c82d9

L'índex Topos de similaritat que té en compte tot d'indicadors mostra una
ciutat invisible latent i mutant per comparar barris
https://medium.com/topos-ai/introducing-the-topos-similarity
-index-and-x-everywhere-82fcec1fb367

Un script de Python per generar cartogrames d'igual àrea en SVG o GeoJSON a
partir de dades en Shapefile, GeoJSON o CSV
https://github.com/LokiTechnologies/equalareacartogram

Raf
-------------- part següent --------------
Un document HTML ha estat eliminat...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/barcelona/attachments/20171211/fb7464d4/attachment-0001.html>

------------------------------

Message: 2
Date: Mon, 11 Dec 2017 13:08:21 +0100
From: Oscar Fonts <[hidden email]>
To: Geoinquiets Barcelona <[hidden email]>
Subject: [Geoinquiets Barcelona] Domini geoinquiets.cat renovat per un
        any més
Message-ID:
        <CAA74HPuVnxZJ925VnvN0_sHfsQJFJu=[hidden email]>
Content-Type: text/plain; charset="utf-8"

Doncs això :)

Salut,

--
Oscar Fonts
www.geomati.co <http://geomati.co>
-------------- part següent --------------
Un document HTML ha estat eliminat...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/barcelona/attachments/20171211/e903dd8e/attachment-0001.html>

------------------------------

Subject: Peu de pàgina del resum

_______________________________________________
Barcelona mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/barcelona

------------------------------

Final de Resum de Barcelona, vol 95, número 8
**********************************************


_______________________________________________
Barcelona mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/barcelona