Re: [Geoinquiets Barcelona] Nº979: CMYK, marieta, UN, tòpic

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [Geoinquiets Barcelona] Nº979: CMYK, marieta, UN, tòpic

Ruiz Almar, Ernest

Bon dia,

 

Gràcies Raf per al info!!

 

Al respecte d’aquest link que avui hem rebut

 

L'ús de l'espai de color CMYK en un mapa coroplètic trivariable per mostrar les relacions relatives entre tres factors de salut alhora i fer-lo fàcil de copsar

https://adventuresinmapping.com/2018/10/31/cmyk-vice/

 

Em pregunto....si un mapa temàtic, la funció del qual és predominantment la de comunicar d’una manera eficient i entenedora (vegeu http://www.icgc.cat/es/Ciudadano/Informate/Diccionarios/Mapa-tematic), necessita una pàgina web específica per explicar com ha de ser llegit, funciona com a mapa temàtic?

 

Només tinc preguntes, no respostes.

 

Ernest Ruiz

 


La informació inclosa en aquest correu electrònic és CONFIDENCIAL, i és per a ús exclusiu del destinatari. Si vostè llegeix aquest missatge i no n'és el destinatari, li informem que està totalment prohibida la divulgació, distribució o reproducció d'aquesta comunicació, i li demanem que ens ho notifiqui i ens retorni aquest missatge, i a més que l'esborri. Gràcies.

Abans d'imprimir aquest e-mail pensi en el medi ambient.

La información incluida en este correo electrónico es CONFIDENCIAL, siendo para uso exclusivo del destinatario. Si Vd. lee este mensaje y no es el destinatario, le informamos de que está totalmente prohibida la divulgación, distribución o reproducción de este comunicado y le agradeceríamos lo notificara y lo devolviera a la dirección arriba indicada, borrando el mensaje original. Gracias.

Antes de imprimir este e-mail piense en el medio ambiente.

This email and the information within are CONFIDENTIAL and it is intended exclusively for the addressee. If this message has been received in error, you are not entitled to use, disclose, distribute copy or rely on this email in any way. Please notify us immediately by email and delete it from your system.

Please consider the environment before printing this email.

_______________________________________________
Barcelona mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/barcelona
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [Geoinquiets Barcelona] Nº979: CMYK, marieta, UN, tòpic

Raf Roset
No sòc professional de la sanitat, però suposo que aquest mateix exemple, que a mi em costa de desxifrar, un gestor de salut entrenat el deu entendre al primer cop d'ull.
Els mapes (la cartografia) acaben servint de suport comú per a la creació de documents cada cop més especialitzats que resulten ininteligibles per als profans. Però no és nou, ja ve del primer dia que un mapa va necessitar una llegenda  =)

Raf


Missatge de Ruiz Almar, Ernest <[hidden email]> del dia dc., 7 de nov. 2018 a les 6:57:

Bon dia,

 

Gràcies Raf per al info!!

 

Al respecte d’aquest link que avui hem rebut

 

L'ús de l'espai de color CMYK en un mapa coroplètic trivariable per mostrar les relacions relatives entre tres factors de salut alhora i fer-lo fàcil de copsar

https://adventuresinmapping.com/2018/10/31/cmyk-vice/

 

Em pregunto....si un mapa temàtic, la funció del qual és predominantment la de comunicar d’una manera eficient i entenedora (vegeu http://www.icgc.cat/es/Ciudadano/Informate/Diccionarios/Mapa-tematic), necessita una pàgina web específica per explicar com ha de ser llegit, funciona com a mapa temàtic?

 

Només tinc preguntes, no respostes.

 

Ernest Ruiz

 


La informació inclosa en aquest correu electrònic és CONFIDENCIAL, i és per a ús exclusiu del destinatari. Si vostè llegeix aquest missatge i no n'és el destinatari, li informem que està totalment prohibida la divulgació, distribució o reproducció d'aquesta comunicació, i li demanem que ens ho notifiqui i ens retorni aquest missatge, i a més que l'esborri. Gràcies.

Abans d'imprimir aquest e-mail pensi en el medi ambient.

La información incluida en este correo electrónico es CONFIDENCIAL, siendo para uso exclusivo del destinatario. Si Vd. lee este mensaje y no es el destinatario, le informamos de que está totalmente prohibida la divulgación, distribución o reproducción de este comunicado y le agradeceríamos lo notificara y lo devolviera a la dirección arriba indicada, borrando el mensaje original. Gracias.

Antes de imprimir este e-mail piense en el medio ambiente.

This email and the information within are CONFIDENTIAL and it is intended exclusively for the addressee. If this message has been received in error, you are not entitled to use, disclose, distribute copy or rely on this email in any way. Please notify us immediately by email and delete it from your system.

Please consider the environment before printing this email.
_______________________________________________
Barcelona mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/barcelona

_______________________________________________
Barcelona mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/barcelona