Re: [Geoinquiets Barcelona] Nº907: Zanzibar, georadar, escalada

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [Geoinquiets Barcelona] Nº907: Zanzibar, georadar, escalada

esllolo
Bones! 
Petita contribució per a fans del formatge ! :-P


Bon cap de setmana!

El 6/7/2018 6:21, "Raf Roset" <[hidden email]> escribió:
A Zanzibar estan fent la cartografia del pais amb dotze drones no només per tenir el mapa sinó també per preparar la resposta als desastres naturals, i tot en un entorn dades obertes
https://opendri.org/project/zanzibar/

Estudi amb georadar (GPR) permet descobrir una gran ciutat ibèrica soterrada a Banyeres del Penedès, tal i com es veu al video al final de l'article
http://www.ub.edu/web/ub/ca/menu_eines/noticies/2018/07/011.html

Mapes d'escalada en 3D, amb rutes i descripcions, creats amb tècniques de fotogrametria per elaborar models que permeten preparar millor les vies i descobrir-ne de noves
https://rockandice.com/climbing-news/the-climbing-topos-of-the-future-3d-climbing-maps-with-climb-assist/

Raf (93)

_______________________________________________
Barcelona mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/barcelona

_______________________________________________
Barcelona mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/barcelona

IMG_20180706_161959.jpg (363K) Download Attachment