Re: [Geoinquiets Barcelona] Nº900: arqueopaisatge, hip-hop, desertificació, Londres

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [Geoinquiets Barcelona] Nº900: arqueopaisatge, hip-hop, desertificació, Londres

Enric Rodellas
Raf:
Rellevar-te?
No demanis impossibles.
Enric Rodellas


El dc., 27 de juny 2018, 06:25, Raf Roset <[hidden email]> va escriure:
Una anàlisi arqueològica del paisatge medieval representat per Pieter Pourbus en un mapa pintat el 1561 de la regió de Bruges
http://www.mappingpourbus.ugent.be/index.html

El mapa global del hip-hop mostra 323 temes escollits de 191 ciutats de 77 països de tot el món, i està obert a contribucions
http://goumprod.com/global-hiphop/

Atles mundial de la desertificació, per ajudar a repensar la degradació de la terra i la gestió  sostenible del nostre entorn
https://wad.jrc.ec.europa.eu/

Capes de Londres, un projecte en curs per mostrar un mapa amb les històries i el patrimoni de Londres
http://alpha.layersoflondon.org/PS: d'aquí a 100 enviaments (una mica més de 100 dies) arribaré als 1000, i serà el moment de plantejar qui pren el relleu....aneu pensant.

Raf
_______________________________________________
Barcelona mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/barcelona

_______________________________________________
Barcelona mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/barcelona
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [Geoinquiets Barcelona] Nº900: arqueopaisatge, hip-hop, desertificació, Londres

Ruiz Almar, Ernest
Bon dia,

Jo només puc agrair la feina del Raf però posar-me a fer la seva extraordinària feina m'és impossible. Com diu l'Enric sembla un impossible.

Gràcies per la feina, Raf!

Ernest Ruiz
________________________________________
De: Barcelona [[hidden email]] de part de Enric Rodellas [[hidden email]]
Enviat el: dilluns, 2 de juliol de 2018 10:23
Per a: Geoinquiets Barcelona
A/c: Geoinquietos Valencia (lista)
Tema: Re: [Geoinquiets Barcelona]       Nº900: arqueopaisatge, hip-hop, desertificació, Londres

Raf:
Rellevar-te?
No demanis impossibles.
Enric Rodellas


El dc., 27 de juny 2018, 06:25, Raf Roset <[hidden email]<mailto:[hidden email]>> va escriure:
Una anàlisi arqueològica del paisatge medieval representat per Pieter Pourbus en un mapa pintat el 1561 de la regió de Bruges
http://www.mappingpourbus.ugent.be/index.html

El mapa global del hip-hop mostra 323 temes escollits de 191 ciutats de 77 països de tot el món, i està obert a contribucions
http://goumprod.com/global-hiphop/

Atles mundial de la desertificació, per ajudar a repensar la degradació de la terra i la gestió  sostenible del nostre entorn
https://wad.jrc.ec.europa.eu/

Capes de Londres, un projecte en curs per mostrar un mapa amb les històries i el patrimoni de Londres
http://alpha.layersoflondon.org/PS: d'aquí a 100 enviaments (una mica més de 100 dies) arribaré als 1000, i serà el moment de plantejar qui pren el relleu....aneu pensant.

Raf
_______________________________________________
Barcelona mailing list
[hidden email]<mailto:[hidden email]>
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/barcelona

La informació inclosa en aquest correu electrònic és CONFIDENCIAL, i és per a ús exclusiu del destinatari. Si vostè llegeix aquest missatge i no n'és el destinatari, li informem que està totalment prohibida la divulgació, distribució o reproducció d'aquesta comunicació, i li demanem que ens ho notifiqui i ens retorni aquest missatge, i a més que l'esborri. Gràcies.

Abans d'imprimir aquest e-mail pensi en el medi ambient.

La información incluida en este correo electrónico es CONFIDENCIAL, siendo para uso exclusivo del destinatario. Si Vd. lee este mensaje y no es el destinatario, le informamos de que está totalmente prohibida la divulgación, distribución o reproducción de este comunicado y le agradeceríamos lo notificara y lo devolviera a la dirección arriba indicada, borrando el mensaje original. Gracias.

Antes de imprimir este e-mail piense en el medio ambiente.

This email and the information within are CONFIDENTIAL and it is intended exclusively for the addressee. If this message has been received in error, you are not entitled to use, disclose, distribute copy or rely on this email in any way. Please notify us immediately by email and delete it from your system.

Please consider the environment before printing this email.
_______________________________________________
Barcelona mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/barcelona