Re: [Geoinquiets Barcelona] Nº895: tour, comparació, copa

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [Geoinquiets Barcelona] Nº895: tour, comparació, copa

Oscar Fonts-3
Diferents mètodes de comparació de dades emprant mapes, però com sempre cal llegir la llegenda per entendre el mapa
https://beta.observablehq.com/@mbostock/methods-of-comparison-compared

Un crack en Mike Bostock.
No us perdeu la plenària que va fer al FOSS4G de 2014:

Salut.

--
Oscar Fonts
www.geomati.co

_______________________________________________
Barcelona mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/barcelona
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [Geoinquiets Barcelona] Nº895: tour, comparació, copa

Ruiz Almar, Ernest

 

Bon dia,

 

Un clàssic.

 

How to lie with maps:

http://www.markmonmonier.com/how_to_lie_with_maps_14880.htm

 

Salutacions

Ernest Ruiz

 

 

De: Barcelona [mailto:[hidden email]] En nombre de Oscar Fonts
Enviado el: miércoles, 20 de junio de 2018 8:35
Para: Geoinquiets Barcelona <[hidden email]>
CC: Geoinquietos Valencia (lista) <[hidden email]>
Asunto: Re: [Geoinquiets Barcelona] Nº895: tour, comparació, copa

 

Diferents mètodes de comparació de dades emprant mapes, però com sempre cal llegir la llegenda per entendre el mapa
https://beta.observablehq.com/@mbostock/methods-of-comparison-compared

 

Un crack en Mike Bostock.

No us perdeu la plenària que va fer al FOSS4G de 2014:

 

Salut.

 

--

Oscar Fonts
www.geomati.co


La informació inclosa en aquest correu electrònic és CONFIDENCIAL, i és per a ús exclusiu del destinatari. Si vostè llegeix aquest missatge i no n'és el destinatari, li informem que està totalment prohibida la divulgació, distribució o reproducció d'aquesta comunicació, i li demanem que ens ho notifiqui i ens retorni aquest missatge, i a més que l'esborri. Gràcies.

Abans d'imprimir aquest e-mail pensi en el medi ambient.

La información incluida en este correo electrónico es CONFIDENCIAL, siendo para uso exclusivo del destinatario. Si Vd. lee este mensaje y no es el destinatario, le informamos de que está totalmente prohibida la divulgación, distribución o reproducción de este comunicado y le agradeceríamos lo notificara y lo devolviera a la dirección arriba indicada, borrando el mensaje original. Gracias.

Antes de imprimir este e-mail piense en el medio ambiente.

This email and the information within are CONFIDENTIAL and it is intended exclusively for the addressee. If this message has been received in error, you are not entitled to use, disclose, distribute copy or rely on this email in any way. Please notify us immediately by email and delete it from your system.

Please consider the environment before printing this email.

_______________________________________________
Barcelona mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/barcelona