Re: [Dutch] Phishing mail!? Dutch Verzamelmail, Volume 80, Nummer 1

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [Dutch] Phishing mail!? Dutch Verzamelmail, Volume 80, Nummer 1

Jillis Eikelenboom

Dit ziet er niet goed uit, lijkt mij een phishing mail. Waarom zou dit anders gestuurd worden? Niet op de verificatielink klikken!

 

Mvg,

 

Jillis Eikelenboom

 

Van: [hidden email]
Verzonden: zaterdag 5 augustus 2017 21:00
Aan: [hidden email]
Onderwerp: Dutch Verzamelmail, Volume 80, Nummer 1

 

Stuur Dutch maillijst aanmeldingen naar

        [hidden email]

 

Om u aan of af te melden via het web, bezoek

        https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/dutch

of stuur een e-mail bericht met als onderwerp of tekst het woord

'help' naar

        [hidden email]

 

U kunt de persoon die de lijst beheert bereiken op

        [hidden email]

 

Als u berichten beantwoordt, gelieve meer specifieke informatie in de

onderwerp-regel op te nemen dan alleen maar "Re: Inhoud van Dutch

verzamelmail..."

 

 

Onderwerpen van vandaag:

 

   1. Important Notice To All Amazon Customers

      (Amazon Sec. Team [hidden email])

 

 

----------------------------------------------------------------------

 

Message: 1

Date: Sat,  5 Aug 2017 17:47:56 +0000 (GMT)

From: "Amazon Sec. Team [hidden email]"

        <[hidden email]>

To: [hidden email]

Subject: [Dutch] Important Notice To All Amazon Customers

Message-ID: <[hidden email]>

Content-Type: text/plain; charset="utf-8"

 

  *IMPORTANT NOTICE*

 

Greetings from Amazon.com.

                As you may be aware on July 20th 2017, some of our

customers accounts were compromised, resulting from data theft of 2,592

account records. This breach represents a small fraction of Amazon's total

customer base, the overwhelming majority of which are held in a secure data

centre.

    Although the issue is now fully resolved we ask all our customer to

complete our account verification process. This will only take a few

minutes and will ensure the safeguarding of your account information.

Please use the link below to get started.

 

*GET STARTED <http://162.144.72.132/~pivottra/option/amzon/account/>*

Please Note: Failure to comply with our account verification process will

lead to restrictions being placed on your account. Best regards, Amazon

Customer Support

 

Please sign in with your valid email and password for prompt verification.

Amazon.com

 

 

 

 

 

  © 2017 Amazon.com

------------- volgend deel ------------

Een HTML-bijlage is gescrubt...

URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/dutch/attachments/20170805/d0b89ce2/attachment-0001.html>

 

------------------------------

 

Subject: Verzamelmail-voettekst

 

_______________________________________________

Dutch mailing list

[hidden email]

https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/dutch

 

------------------------------

 

Eind van Dutch Verzamelmail, Volume 80, Nummer 1

************************************************

 


_______________________________________________
Dutch mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/dutch