Re: [Dutch] Dutch Verzamelmail, Volume 91, Nummer 7

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [Dutch] Dutch Verzamelmail, Volume 91, Nummer 7

Luuk Schaminee-2
Rob van Loon moet ook bedankt worden. Hij zat ook in de programma commissie.

Luuk

  Origineel bericht  
Van: [hidden email]
Verzonden: donderdag 12 juli 2018 21:00
Aan: [hidden email]
Beantwoorden: [hidden email]
Onderwerp: Dutch Verzamelmail, Volume 91, Nummer 7

Stuur Dutch maillijst aanmeldingen naar
[hidden email]

Om u aan of af te melden via het web, bezoek
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/dutch
of stuur een e-mail bericht met als onderwerp of tekst het woord
'help' naar
[hidden email]

U kunt de persoon die de lijst beheert bereiken op
[hidden email]

Als u berichten beantwoordt, gelieve meer specifieke informatie in de
onderwerp-regel op te nemen dan alleen maar "Re: Inhoud van Dutch
verzamelmail..."


Onderwerpen van vandaag:

1. Dank aan FOSS4GNL 2018 Org Cie! (Just van den Broecke)


----------------------------------------------------------------------

Message: 1
Date: Thu, 12 Jul 2018 12:24:25 +0200
From: Just van den Broecke <[hidden email]>
To: "[hidden email]" <[hidden email]>
Subject: [Dutch] Dank aan FOSS4GNL 2018 Org Cie!
Message-ID: <[hidden email]>
Content-Type: text/plain; charset=utf-8; format=flowed

Beste Mensen,

De FOSS4GNL 2018 was zeer geslaagd!

Namens bestuur OSGeo.nl wil ik iedereen die hieraan heeft meegewerkt
hartelijk bedanken! Met name het "LOC" (Lokaal Organisatie Committee):
Erik Meerburg, ProgCie (Luuk Schaminee, Ronnie Lassche, Leon van der
Meulen), de gebroeders Allard (oa kado's) en Jasper (oa webmaster)
Roest. Steven Ottens voor foto's. Winifred Broeder en Niene Boeijen
(pop-up banners design). Aeres Hogeschool mensen voor de locatie,
catering en verdere zorg. Alle workshopgevers/sprekers voor hun inzet.

Ik ben zeker mensen vergeten, excuses, laat weten. Erik hier nogmaals
genoemd, als initiator van deze editie, dagvoorzitter tot knip/plakwerk
badges!

We zien uit naar (vrijwilligers en locatie voor) FOSS4GNL 2019!

Meer nieuws en verslagen volgen. Volg FOSS4GNL 2018 via ons nieuwe
GeoForum.nl (ook straks meer nieuws daarover):
https://geoforum.nl/t/foss4gnl-2018-10-11-juli-aeres-hogeschool-almere/1474

Hartelijke groet,

--Just van den Broecke

Voorzitter Stichting OSGeo.nl------------------------------

Subject: Verzamelmail-voettekst

_______________________________________________
Dutch mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/dutch

------------------------------

Eind van Dutch Verzamelmail, Volume 91, Nummer 7
************************************************
_______________________________________________
Dutch mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/dutch
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [Dutch] Dutch Verzamelmail, Volume 91, Nummer 7

Just van den Broecke
Ja natuurlijk: hulde ook aan Rob, hier ook aangepast:
https://geoforum.nl/t/foss4gnl-2018-10-11-juli-aeres-hogeschool-almere/1474

Just

On 12-07-18 21:34, Luuk S wrote:

> Rob van Loon moet ook bedankt worden. Hij zat ook in de programma commissie.
>
> Luuk
> ‎
>    Origineel bericht
> Van: [hidden email]
> Verzonden: donderdag 12 juli 2018 21:00
> Aan: [hidden email]
> Beantwoorden: [hidden email]
> Onderwerp: Dutch Verzamelmail, Volume 91, Nummer 7
>
> Stuur Dutch maillijst aanmeldingen naar
> [hidden email]
>
> Om u aan of af te melden via het web, bezoek
> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/dutch
> of stuur een e-mail bericht met als onderwerp of tekst het woord
> 'help' naar
> [hidden email]
>
> U kunt de persoon die de lijst beheert bereiken op
> [hidden email]
>
> Als u berichten beantwoordt, gelieve meer specifieke informatie in de
> onderwerp-regel op te nemen dan alleen maar "Re: Inhoud van Dutch
> verzamelmail..."
>
>
> Onderwerpen van vandaag:
>
> 1. Dank aan FOSS4GNL 2018 Org Cie! (Just van den Broecke)
>
>
> ----------------------------------------------------------------------
>
> Message: 1
> Date: Thu, 12 Jul 2018 12:24:25 +0200
> From: Just van den Broecke <[hidden email]>
> To: "[hidden email]" <[hidden email]>
> Subject: [Dutch] Dank aan FOSS4GNL 2018 Org Cie!
> Message-ID: <[hidden email]>
> Content-Type: text/plain; charset=utf-8; format=flowed
>
> Beste Mensen,
>
> De FOSS4GNL 2018 was zeer geslaagd!
>
> Namens bestuur OSGeo.nl wil ik iedereen die hieraan heeft meegewerkt
> hartelijk bedanken! Met name het "LOC" (Lokaal Organisatie Committee):
> Erik Meerburg, ProgCie (Luuk Schaminee, Ronnie Lassche, Leon van der
> Meulen), de gebroeders Allard (oa kado's) en Jasper (oa webmaster)
> Roest. Steven Ottens voor foto's. Winifred Broeder en Niene Boeijen
> (pop-up banners design). Aeres Hogeschool mensen voor de locatie,
> catering en verdere zorg. Alle workshopgevers/sprekers voor hun inzet.
>
> Ik ben zeker mensen vergeten, excuses, laat weten. Erik hier nogmaals
> genoemd, als initiator van deze editie, dagvoorzitter tot knip/plakwerk
> badges!
>
> We zien uit naar (vrijwilligers en locatie voor) FOSS4GNL 2019!
>
> Meer nieuws en verslagen volgen. Volg FOSS4GNL 2018 via ons nieuwe
> GeoForum.nl (ook straks meer nieuws daarover):
> https://geoforum.nl/t/foss4gnl-2018-10-11-juli-aeres-hogeschool-almere/1474
>
> Hartelijke groet,
>
> --Just van den Broecke
>
> Voorzitter Stichting OSGeo.nl
>
>
>
> ------------------------------
>
> Subject: Verzamelmail-voettekst
>
> _______________________________________________
> Dutch mailing list
> [hidden email]
> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/dutch
>
> ------------------------------
>
> Eind van Dutch Verzamelmail, Volume 91, Nummer 7
> ************************************************
> _______________________________________________
> Dutch mailing list
> [hidden email]
> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/dutch
>

_______________________________________________
Dutch mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/dutch