Qgis i Danmark

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Qgis i Danmark

QGIS Sverige
Hej!
Jag glömde skriva senast att vi som är medlemmar i QGIS Sverige är inbjudna att delta i vår danska systerförenings möte i Odense den 19 mars. Kostar 350 DKK för detta dagsevenemang. http://qgis.dk/2019/12/11/qgis-brugermoede-og-generalforsamling-2020/

Sen är den internationella QGIS konferensen i Nödebo (cykelavstånd från Helsingör) i augusti i år. Vecka 34. Workshops 17-18 och konferens 19-20 augusti. Passa på att gå på konferensen, workshops mm och träffa utvecklare samt andra aktiva inom projektet. Brukar vara mycket trevligt. Så planera (Danmarks-?)semestern så att det passar med detta.

Hälsningar
Karl-Magnus Jönsson
ordf. QGIS Sverige
--
___________________
QGIS Sverige är en förening som syftar till att främja användning och utveckling av det fria GIS-programmet QGIS i Sverige.
Läs mer på qgis.se

_______________________________________________
qgis-se-user mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-se-user