[Qgis-community-team] Mac OS High Sierra Version 10.13.3

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Qgis-community-team] Mac OS High Sierra Version 10.13.3

Gary Hartley

Hi

I have Mac OS High Sierra Version 10.13.3 I see this is not listed on the supported OS versions on the download page.

My question is will it still work or do I need to wait for an updated version to come out?

 

Sincerely

 

Gary Hartley

 

Rhif Elusen Gofrestredig 1141565 - Registered Charity No. 1141565

Gall y neges e-bost hon, ac unrhyw atodiadau a anfonwyd gyda hi, gynnwys deunydd cyfrinachol ac wedi eu bwriadu i'w defnyddio'n unig gan y sawl y cawsant eu cyfeirio ato (atynt). Os ydych wedi derbyn y neges e-bost hon trwy gamgymeriad, rhowch wybod i'r anfonwr ar unwaith a dilewch y neges. Os na fwriadwyd anfon y neges atoch chi, rhaid i chi beidio a defnyddio, cadw neu ddatgelu unrhyw wybodaeth a gynhwysir ynddi. Mae unrhyw farn neu safbwynt yn eiddo i'r sawl a'i hanfonodd yn unig ac nid yw o anghenraid yn cynrychioli barn Prifysgol Bangor. Nid yw Prifysgol Bangor yn gwarantu bod y neges e-bost hon neu unrhyw atodiadau yn rhydd rhag firysau neu 100% yn ddiogel. Oni bai fod hyn wedi ei ddatgan yn uniongyrchol yn nhestun yr e-bost, nid bwriad y neges e-bost hon yw ffurfio contract rhwymol - mae rhestr o lofnodwyr awdurdodedig ar gael o Swyddfa Cyllid Prifysgol Bangor.

This email and any attachments may contain confidential material and is solely for the use of the intended recipient(s). If you have received this email in error, please notify the sender immediately and delete this email. If you are not the intended recipient(s), you must not use, retain or disclose any information contained in this email. Any views or opinions are solely those of the sender and do not necessarily represent those of Bangor University. Bangor University does not guarantee that this email or any attachments are free from viruses or 100% secure. Unless expressly stated in the body of the text of the email, this email is not intended to form a binding contract - a list of authorised signatories is available from the Bangor University Finance Office.


_______________________________________________
Qgis-community-team mailing list for organizing community resources such as documentation, translation etc..
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-community-team
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [Qgis-community-team] Mac OS High Sierra Version 10.13.3

Tim Sutton-6
Hi

QGIS 2.18 package should work fine (works for me here). The 3.0 package is still being prepared but I expect it will work on high Sierra too.

Regards

Tim

On 07 Mar 2018, at 14:17, Gary Hartley <[hidden email]> wrote:

Hi 
I have Mac OS High Sierra Version 10.13.3 I see this is not listed on the supported OS versions on the download page.
My question is will it still work or do I need to wait for an updated version to come out?
 
Sincerely 
 
Gary Hartley 
 

Rhif Elusen Gofrestredig 1141565 - Registered Charity No. 1141565

Gall y neges e-bost hon, ac unrhyw atodiadau a anfonwyd gyda hi, gynnwys deunydd cyfrinachol ac wedi eu bwriadu i'w defnyddio'n unig gan y sawl y cawsant eu cyfeirio ato (atynt). Os ydych wedi derbyn y neges e-bost hon trwy gamgymeriad, rhowch wybod i'r anfonwr ar unwaith a dilewch y neges. Os na fwriadwyd anfon y neges atoch chi, rhaid i chi beidio a defnyddio, cadw neu ddatgelu unrhyw wybodaeth a gynhwysir ynddi. Mae unrhyw farn neu safbwynt yn eiddo i'r sawl a'i hanfonodd yn unig ac nid yw o anghenraid yn cynrychioli barn Prifysgol Bangor. Nid yw Prifysgol Bangor yn gwarantu bod y neges e-bost hon neu unrhyw atodiadau yn rhydd rhag firysau neu 100% yn ddiogel. Oni bai fod hyn wedi ei ddatgan yn uniongyrchol yn nhestun yr e-bost, nid bwriad y neges e-bost hon yw ffurfio contract rhwymol - mae rhestr o lofnodwyr awdurdodedig ar gael o Swyddfa Cyllid Prifysgol Bangor.

This email and any attachments may contain confidential material and is solely for the use of the intended recipient(s). If you have received this email in error, please notify the sender immediately and delete this email. If you are not the intended recipient(s), you must not use, retain or disclose any information contained in this email. Any views or opinions are solely those of the sender and do not necessarily represent those of Bangor University. Bangor University does not guarantee that this email or any attachments are free from viruses or 100% secure. Unless expressly stated in the body of the text of the email, this email is not intended to form a binding contract - a list of authorised signatories is available from the Bangor University Finance Office.

_______________________________________________
Qgis-community-team mailing list for organizing community resources such as documentation, translation etc..
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-community-teamTim Sutton

Co-founder: Kartoza
Project chair: QGIS.org

Visit http://kartoza.com to find out about open source:

Desktop GIS programming services
Geospatial web development
GIS Training
Consulting Services

Skype: timlinux 
IRC: timlinux on #qgis at freenode.net


_______________________________________________
Qgis-community-team mailing list for organizing community resources such as documentation, translation etc..
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-community-team

signature.asc (499 bytes) Download Attachment