QGIS användarenkät och intressegrupper

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

QGIS användarenkät och intressegrupper

Karl Magnus Jönsson

Hej!
På höstens möte bestämdes att vi skulle sätta ihop lite intresse- eller arbetsgrupper som kunde fokusera på vissa områden. Förutom det tyckte vi att vi skulle ha en lista med användare och hur de använder QGIS så att man lätt kan kontakta användare med liknande förhållanden. Därför har vi satt ihop en användarenkät. Hoppas att ni vill fylla i den och att informationen gör att vi kommer vidare i dessa frågor. Har ni förslag eller idéer inför nästa träff går det också att skriva in dessa. Datum och plats är i det närmsta spikat. 25-26 april och Falun. Mer detaljerad inbjudan kommer. Håll utkik. Till sist vill jag önska alla en God Jul och gott nytt QGIS3-år!

https://goo.gl/forms/gbQWXywgIjjZ2ixS2

Hälsningar
Karl-Magnus Jönsson
Ordförande QGIS Sverige


_______________________________________________
qgis-se-user mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-se-user