QGIS Sveriges årsmöte, uppdatering

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

QGIS Sveriges årsmöte, uppdatering

QGIS Sverige
Hej!
Jag har idag skickat ut en uppdatering med en ny anslutningslänk till årsmötet samt lite bifogade årsmötesdokument till de som står som kontaktpersoner på vår medlemslista. Är det någon här på listan som tänkte vara med och inte fått den nya inbjudan så hör av er till [hidden email] så skickar jag inbjudan.

Hälsningar
Karl-Magnus Jönsson
ordförande QGIS Sverige
--
___________________
QGIS Sverige är en förening som syftar till att främja användning och utveckling av det fria GIS-programmet QGIS i Sverige.
Läs mer på qgis.se

_______________________________________________
qgis-se-user mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-se-user