QGIS Sverige årsmöte och workshops

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

QGIS Sverige årsmöte och workshops

Karl Magnus Jönsson

Hej!

Den 19 oktober har QGIS Sverige extra årsmöte i Malmö. Detta i samband med en träff där vi anordnare ett antal workshops. Huvudpunkten för årsmötet blir att behandla hur vi ska använda årets budgeterade medel avsedda för stöd av QGIS utvecklingsprojekt. Inbjudan, program, anmälan finner ni här:
https://docs.google.com/document/d/14JOjFUI5l4K4T8pVGjSP6AzRBjIxCRNJblFF8p73EoI/edit?usp=sharing

Styrelsens förslag på utveckling finns här:

https://docs.google.com/document/d/1cleHrCEkx_eGGD5r85ox0Gc1Tt6yL-Qc2pp2mWEpnJg/edit?usp=sharing

 

Karl-Magnus Jönsson

 


_______________________________________________
qgis-se-user mailing list
[hidden email]
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-se-user